Noteikumi

1. Vispārējie noteikumi.

Ja vēlaties iegādāties preces, kas jums iepatikušās, interneta veikalā https://myliusvara.lt/lv/, lūdzam iepazīties ar šiem noteikumiem, kuri ir pirkšanas un pārdošanas līgums, kas nosaka savstarpējās pārdevēja un pircēja tiesības, pienākumus un atbildību.

 

2. Līguma noslēgšana.

Līgums starp Interneta veikalu un Pircēju uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir izveidojis preču grozu, norādījis preču piegādes adresi un izvēlējies pasūtījuma apmaksas veidu, nospiež pogu “Apmaksāt”, bet Interneta veikals nosūta Pircējam apstiprinājumu uz viņa norādīto e-pasta adresi par pasūtījuma apstiprināšanu. Visi Līgumi tiek glabāti Interneta veikala (https://myliusvara.lt/lv/) datu bāzē.

 

3. Pircēja tiesības.

3.1. Pircējam ir tiesības iepirkties Interneta veikalā, ievērojot šos noteikumus un Lietuvas Republikas normatīvos aktus.

3.2. Preces Interneta veikalā ir tiesīgas iegādāties pilngadīgas fiziskās personas un juridiskās personas.

3.3. Nepilngadīgie no 14 līdz 18 gadu vecumam var iegādāties tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tie patstāvīgi disponē savus ieņēmumus.

3.4. Visu iepriekš minēto personu pilnvarotās personas ir tiesīgas būt Pircēji.

3.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs internetā ir izveidojis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies norēķināšanās veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.

3.6. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītajām precēm un Līguma, paziņojot par to Interneta veikalam rakstiski 7 darba dienu laikā no preču piegādes dienas, balstoties uz 2001. gada 17. augusta LR Ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 258 “Par lietu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, ja līgumi tiek noslēgti, izmantojot sakaru līdzekļus”.

 

4. Pircējs apņemas.

4.1. Pieņemt Interneta veikalā pasūtītās preces un samaksāt sarunāto summu par precēm un to piegādi, izmantojot Interneta veikalā paredzētos norēķināšanās veidus (Interneta banku vai Skaidru naudu piegādes laikā).

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, Pircējam ir tie nekavējoties jāatjaunina.

4.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieteikšanās datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs nodaļā “Kontakti”, izmantojot norādītos sakaru līdzekļiem.

4.4. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, piekrīt šādiem pirkšanas un pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī nepārkāpt LR normatīvos aktus. 

 

5. Interneta veikala tiesības un pienākumi.

5.1. Pārdevējs apņemas radīt visus apstākļus Pircējam, lai tas pienācīgi varētu izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus.

5.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Interneta veikala darbībai, Interneta veikals var apturēt vai ierobežot iespēju izmantot tās sniegtos pakalpojumus.

5.3. Interneta veikalam ir tiesības, neinformējot Pircēju, apturēt vai pārtraukt savu darbību un mainīt noteikumus.

5.4. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz Pircējam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas veidlapā.

5.5. Ja rodas sarežģījumi, Interneta veikals nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, tas apņemas piedāvāt analoģiskas preces, bet, ja Pircējs atsakās, atmaksāt samaksāto naudu.

5.5. Gadījumos kad Pircējs par precēm maksā ar pārskaitījumu uz bankas kontu, ja pasūtījums netiek apmaksāts 5 darba dienu laikā, tas tiek anulēts. Pasūtījums ir apmaksāts, ja Interneta veikala bankas kontā ir ieskaitīta visa par Pircēja pērkamajām precēm paredzētā summa.

5.6. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi paredzētajā piegādes laikā.

 

6. Preču piegāde.

6.1. Preces piegādā Interneta veikala pilnvarotais pārstāvis (Venipak un Omniva).

6.2. Preces Pircējam piegādā 2–4 darba dienu laikā no pasūtījuma apmaksāšanas visā Lietuvas un Latvijas teritorijā.

6.3. Pircējs, kurš pasūtījuma laikā ir izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

6.4. Preces piegādājam no durvīm līdz durvīm ar Venipak kurjeru palīdzību.

6.5. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs preci pats saņemt nevar, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam.

6.6. Pārdevējs piegādā Pircējam preces, vadoties no preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie termiņi ir prelimināri, tie netiek piemēroti, ja Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par to, ka pasūtīto preču nav. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes nosacījumus.

6.7. Preces bez maksas piegādā Pircējam, ja tas iegādājas preces par 30 € un vairāk visā Lietuvas un Latvijas teritorijā (izņemot Neringas pašvaldību). Ja pasūtījuma summa ir mazāka par 30 €, tiek piemērota 5,00 € piegādes maksa. Uz Neringas pašvaldību preces netiek piegādātas.

6.8. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Interneta veikala pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda saņemtās preces un jāsalīdzina ar Rēķinu. Kurjera piegādes laikā Pircējam ir jāpārbauda, vai nav bojāts iepakojums. Kad Pircējs paraksta Rēķinu, tiek uzskatīts, ka pasūtījums ir nodots un Pircējam nav pretenziju pret Interneta veikalu.

6.9. Pircējam visos gadījumos ir nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam, ja sūtījums piegādāts saplēstā vai kā citādi sabojātā iepakojumā, ja piegādātas nepasūtītas preces vai neatbilst to skaits, nav pilna komplektācija u.c.

6.10. Pircējam visos gadījumos, ja piegādes laikā tas pamanījis iepakojuma bojājumus, ir kurjera izsniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā jānorāda piezīmes vai jāuzraksta atsevišķs akts par šiem bojājumiem. Tas Pircējam jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs Pircēja priekšā tiek atbrīvots no atbildības par preču sabojāšanu, kas saistīta ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera preces piegādes dokumentā.

6.11. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgi apstākļu dēļ.

 

7. Preču atpakaļatdošana.

7.1. Preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar 2001. gada 29. jūnija Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 “Par lietu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātiem “Lietu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumiem”, izņemot gadījumus, kad no līguma nevar atteikties saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (ja līgums noslēgts par higiēnas preču – gultas veļas piederumu – pārdošanu; skat. informāciju VšĮ “Vartotojų centras” tīmekļa vietnē www.vartotojucentras.lt, “Nepārtikas preču atpakaļatdošanas un apmaiņas īpatnības (Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai)” 18. punktu.). Nauda par atpakaļ atdotajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

7.2. Preces, kas Pircējam nav patikušas formas, lieluma, krāsas, modeļa, komplektācijas (izņemot Lietuvas Republikas normatīvajos aktos paredzētos izņēmumus) dēļ, tiek pieņemtas no Pircēja un apmainītas 15 dienu laikā no preces atpakaļatdošanas Interneta veikalam. Par preču atpakaļatdošanu jāraksta uz e-pasta adresi info@myliusvara.lt

7.3. Preces jāatdod atpakaļ tādā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas. Iepakojumam jābūt nesabojātam, tīram, pienācīgi sagatavotam un iepakotam. Atdodot atpakaļ preces, obligāti jābūt to iegādes dokumentam.

7.4. Gadījumā, ja Pārdevējam nav apmainīšanai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot cenu par piegādi.

 

8. Atbildība.

8.1. Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Interneta veikals neatbild par sekām, kas radušās tāpēc, ka Pircēja reģistrācijas veidlapā nav precīzu datu.

8.2. Pircējs pilnīgi atbild par darbībām, izmantojot Interneta veikalā savus pieteikšanās datus. Atbildība par veiktajām darbībām saglabājas, ja savus pieteikšanās datus nodod trešajām personām.

8.3. Interneta veikals nav atbildīgs par citās tīmekļa vietnēs sniegto informāciju pat tādā gadījumā, ja Pircējs nonāk minētajās vietnēs caur Interneta veikalā esošajām norādēm.

8.4. Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzinās otrai pusei radušos zaudējumus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesībām.

 

9. Informācijas sūtīšana.

9.1. Interneta veikals informāciju Pircējam sūta uz reģistrācijas datos norādīto elektroniskā pasta adresi. Interneta veikala kontakti norādīti sadaļā “Kontakti”.

9.2. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierosināt interneta veikalā dažādas akcijas.

9.3. Pircēja dati tiek glabāti, balstoties LR Personas datu aizsardzības likumā un citos dokumentos, kas reglamentē tādu datu vākšanu.

9.4. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos paziņojumus interneta sakaru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu darbības traucējumu dēļ.

 

10. Noslēguma noteikumi.

10.1. Šie preču pārdošanas un pirkšanas Noteikumi izstrādāti, vadoties pēc Lietuvas Republikas likumiem un citiem normatīviem aktiem.

10.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Lietuvas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

 


  • dnb
  • swedbank
  • citadele
  • danske
  • seb
  • nordea
  • Šiaulių bankas
  • Paysera