Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Norėdami įsigyti patikusių prekių internetinėje parduotuvėje www.myliusvara.lt prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra pirkimo - pardavimo sutartis nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo ir pirkėjo.

 

2. Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o Internetinė parduotuvė išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo patvirtinimą. Visos Sutartys yra saugomos Internetinės parduotuvės (www.myliusvara.lt) duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos  teisės aktų.

3.2. Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti pilnametystės sulaukę fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys.

3.3. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai taip pat turi teisę būti Pirkėjas.

3.5.  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių bei Sutarties, pranešdamas apie tai Internetinei parduotuvei raštu per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

 

4. Pirkėjas įsipareigoja.

4.1. Priimti užsakytas Internetinėje parduotuvėje prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą, Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais (Internetine bankininkyste arba Grynais pinigais pristatymo metu).

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų. 

 

5. Internetinės parduotuvės teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pirkėjui bandant pakenkti Internetinės parduotuvės veiklai, Internetinė parduotuvė gali sustabdyti arba apriboti galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis.

5.3. Internetinė parduotuvė turi teisę neperspėjus Pirkėjų sustabdyti arba nutraukti savo veiklą bei pakeisti taisykles.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

5.5. Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

5.5. Pirkėjui už prekes apmokant pavedimu į banko sąskaitą užsakymo neapmokėjus per 5 darbo dienas užsakymas anuliuojamas. Užsakymas apmokėtas, kai Internetinės parduotuvės banko sąskaitoje yra visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per tam numatytą laiką.

 

6. Prekių pristatymas.

6.1. Prekės pristatomos Internetinės parduotuvės įgalioto atstovo (Venipak ir Omniva).

6.2. Prekės Pirkėjui pristatomos per 2-4 darbo dienas, nuo užsakymo apmokėjimo, visoje Lietuvoje, Latvijoje.

6.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.4 Prekes pristatome nuo durų iki durų su Venipak kurjerių pagalba.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.7. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 30€ ir daugiau visoje Lietuvoje ir Latvijoje (išskyrusNeringos savivaldybę). Užsakymo sumai esant mažiau kaip 30€ taikomas 5,00€ pristatymo mokestis. Į Neringos savivaldybę prekės nepristatomos.

6.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Internetinės parduotuvės įgaliotu atstovu patikrinti gautas prekes ir sulyginti su Sąskaita – faktūra. Pristačius kurjeriui užsakymą Pirkėjas privalo patikrinti ar nepažeista pakuotė. Pirkėjui pasirašius Sąskaitą – faktūrą, laikoma kad užsakymas yra perduotas ir Pirkėjas Internetinei parduotuvei pretenzijų neturi.

6.9. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.10. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

7. Prekių grąžinimas.

7.1. Prekių grąžinimas vyksta remiantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje www.vartotojucentras.lt, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Prekės Pirkėjui nepatikusios dėl formos, dydžio, spalvos, modelio, komplektiškumo (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) priimamos iš Pirkėjo ir pakeičiamos per 15 dienų nuo prekės grąžinimo Internetinei parduotuvei. Dėl prekių gražinimo kreiptis el. paštu info@myliusvara.lt

7.3. Prekės turi būti grąžinamos tokioje pakuotėje kokioje buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Grąžinant prekes būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

7.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 

8. Atsakomybė.

8.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Internetinė parduotuvė dėl Pirkėjo tikslių duomenų registracijos formoje nebuvimo neatsako už atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus naudojantis Internetine parduotuve savo prisijungimo duomenis. Atsakomybė už atliktus veiksmus išlieka savo prisijungimo duomenis perdavus tretiesiems asmenims.

8.3. Internetinė parduotuvė neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju jei Pirkėjas patenka į minėtus puslapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

9. Informacijos siuntimas.

9.1. Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu. Internetinės parduotuvės kontaktai nurodyti skiltyje „Kontaktai“.

9.2. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

9.3. Pirkėjo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą.

9.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 


  • dnb
  • swedbank
  • citadele
  • danske
  • seb
  • nordea
  • Šiaulių bankas
  • Paysera